Interview: Julius Jooste on MKTV for Student Film, Fithla

ENGLISH TRANSLATION

Marguerite: AFDA is one of those colleges where you get to work with the best students as well as the best lecturers. We popped into a third / fourth year film project. [Fans herself cool]. I’m getting really hot. [Continues typing on the computer keyboard].

*** Promotional material plays***

Host: Stop complaining Marguerite. 

From concept to final product, it is no small feat to make a movie. A few people that are indeed brave enough to rise to the challenge are the students at AFDA. Here they are!

Julius: I am Julius Jooste, the producer on the production Cashile, we are on location in Munsieville just outside Krugersdorp. We are busy shooting a twelve minute short film for our graduation production.

*** Plays Trailer ***

Julius: The concept is as follows. It’s about something that happens in the lives of two young boys that traumatizes them for the rest of their lives. You know, Sunday afternoon, a typical situation, they want to do something exciting, something that makes them feel alive and it inevitably leads to them accidentally killing the spaza shop owner’s son. And instead of going to the police, you know to come clean, they decide to bury the dead body instead.  

The story pics of twelve years later and we see how the situation has impacted the lot of them. 

It’s very dark. In terms of a genre it is more of a drama but also it also references films like Mystic River, Memento, Reservoir Dogs. The typical AFDA projects. 

Also, I heard the joke in the industry is that it isn’t an AFDA film if it doesn’t have blood. And we have plenty of blood on the set. 

*** Trailer Continues ***

AFRIKAANSE VERTALING

Marguerite: AFDA is een van daai colleges waar jy met die beste studente werk as ook die beste lektore in ons land. Ons het by so derde / vierde jaar film projek ‘n draai gemaak. [waai haarself koel]. Ek kry verskriklik warm. [Tik verder op rekenaar].

*** Speel promosie material ***

Omroeper: Hou op kla Marguerite. 

Van konsep tot die finale produk is dit geen maklikke taak om ‘n fliek te maak nie. ‘n Paar mense wat wel braaf genoeg is om die uitdaging te ontmoet is die AFDA studente. Hier is hulle!

Julius: Ek is Julius Jooste, die pervaardiger op die produksie Cashille, ons is op location in Munsieville net buite Krugersdorp. Ons is besig om ‘n twaalf minute kortfilm te skiet vir ons graduation production. 

*** Speel voorprent ***

Julius: Die konsep is as sulks, dit gaan oor ietsie wat gebeur in twee seuntjies se leeftyd wat hulle vir die res van hulle lewe traumatiseer. Jy weet, Sondag middag, tipiese situasie, will ietsie stouts doen, will iets doen om lewendig te voel en dit lei uiteindelik dat hulle die spaza shop owner se seun perongeluk dood maak. En in plaas van om na die polisie toe te gaan en , jy weet, skuldig te pleit, en watokal, begrawe hulle die lyk. En dan tel die storie twaalf jaar later op. En on sien hoe het hierdie situasie hulle geafekteer. Dis baie donker. Dit is meer ‘n drama as ‘n mens kyk na genre maar ook in terme van film reference is dit baie Mystic River, Memento, Reservoir Dogs… Die tipiese AFDA produksie. 

Ook, ek hoor in die industrie hulle maak grap: Dis nie ‘n AFDA movie nie as daar nie bloed in is nie. En ons het baie bloed op die set. 

*** Voorprent gaan aan ***